CHINESE MOVIES/ DRAMA MOVIES AND SERIES

Girlfriend (2020) Eng Sub Chinese Drama Episode 22


Girlfriend (2020) Eng Sub Chinese Drama

Girlfriend (2020) Eng Sub Chinese Drama

Girlfriend (2020) Chinese Drama Free Download

Chinese Drama Girlfriend (2020) Synopsis 

Girlfriend (2020) Eng Sub Chinese Drama –  When an extra gets hired to act like she has a crush on a CEO, the pretend romance becomes all too real. Wen Xiaonuan has been trying to make ends meet in order to support the Huangmei Opera Troupe. Resorting to acting gigs to earn money, Wen Xiaonuan books an unusual job where she must pretend to have a crush on the handsome CEO Ye Feimo.

 

Girlfriend (2020) Eng Sub Chinese Drama

Details

Drama: Girlfriend

Country: China

Episodes: 36

Aired: Apr 5, 2020 – May 4, 2020

Aired On: Sunday, Monday

Original Network: Hunan TV, Mango TV, Mango TV

Duration: 30 min.

Girlfriend (2020) Cast

Main Cast 

Lawrence Wong as Ye Fei Mo
Xu Hao as Wen Xiao Nuan
Wang Ze Xuan as Jiang Fang
Fu Shu Yang as Jiang Ling Ren
Wu Hao Ze as Gu Yunzhou
Tu Bing as Han Hui

Supporting Cast 

Wang Xiao Cheng as Zhou Xiao Jing
Ni Hanjin as Li Can
Honey Bai Xinyi as Wang Jia Yi
Li Ying as Cheng Anya
Luo Zheng as Mo Xiao Bai
Zhu Yue

Download Girlfriend (2020) Eng Sub Chinese Drama 

Download Links Girlfriend (2020) Eng Sub Chinese Drama

Episode 1
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google Drive | Mirror

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 2
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google Drive | Mirror

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 3
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google Drive | Mirror

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 4
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google Drive | Mirror

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 5
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google Drive | Mirror

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 6
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google Drive | Mirror

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 7
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google Drive | Mirror

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 8
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google Drive | Filesim

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 9
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google Drive| Filesim

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 10
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google Drive | Filesim

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 11
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google Drive | Filesim

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 12
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google Drive | Filesim

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 13
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google Drive| Filesim

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 14
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google DriveFilesim

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 15
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google DriveSolidfiles

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 16
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google DriveSolidfiles

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 17
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google DriveSolidfiles

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 18
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google DriveSolidfiles

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 19
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google DriveSolidfiles

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 20
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google DriveSolidfiles

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 21
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google DriveSolidfiles

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

Episode 22
480p (HARDSUB INDO) : Zippyshare | Google DriveSolidfiles

360p /480p & 720p (ENGLISH HARDSUBS): XSTREAMCDN 480p&720p | 360p

You may also like